Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

JPEGmapka ul. Dębowa Tarnów Op..jpeg

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFWPF zał 1 czerwiec.pdf

PDFWPF zał 2 czerwiec.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego gminy za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.340.2018 Rady Gminy Tarnów Op. z dnia 26.042018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci.pdf

Wersja XML