Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Informacja dla organizacji pozarządowych o wynikach konkursu otwartych ofert na realizację zadań na rok 2012r

 


Informujemy, iż wyniki prac komisji dotyczące OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ zostaną podane 16 lutego 2012r.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2012-02-10

 

 


 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OTWARTYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA ROK 2012
W ZAKRESACH:
 
 
 
 

 

LP
Nazwa zadania
NAZWA ORGANIZACJI
KWOTA PRZYZNANA W ROKU 2011
KWOTA PRZYZNANA W ROKU 2012
1
 
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
148 000 zł
149 000 zł
Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice
12 000 zł
11 000 zł
2
Zadanie w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
27 500 zł
35 000 zł
3
Zadanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
Caritas Diecezji Opolskiej
40 000 zł
40 000 zł
 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski
10 000 zł
10 000 zł
4
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Stowarzyszenie „Kalejdoskop”
7 500 zł
10 000 zł

 

 

 

 

 

 

 


 

Wersja XML