Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 stycznia 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.pdf

PDFProjekt-uchwały-o-przystąpieniu-do-sporządzenia-planu-zagospodarowania-przestrzennego-Kosorowice.pdf

PDFProjekt-uchwały-o-przystąpieniu-do-sporządzenia-planu-zagospodarowania-przestrzennego-Tarnów Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Kosorowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Przyworach.pdf

Wersja XML