Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 15 lutego 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-210-2013 z 24 czerwca 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomosci w Nakle.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomosci w Przyworach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. filii Szkoły Podstawowej w Kosorowicah.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. filii Szkoły Podstawowej w Przyworach.pdf

PDFprojekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Kosorowice.pdf

PDFprojekt uchwały o-przystąpieniu-do-sporządzenia-planu-zagospodarowania-przestrzennego-Tarnów Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.pdf

PDFprojekt uchwaly dostosowującej siec szkół do nowego ustroju szkolnego ze zmianami 02.2017.pdf

PDFprojekt uchwaly w spr. zmiany statutu BOOS.pdf

Wersja XML