Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 kwietnia 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie świadczeń dla nauczycieli i sposobu ich przyznawania.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadań własnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany statutu GOK.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sieci szkół.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pan S. N..pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały dot. sieci szkół.pdf

Wersja XML