Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 24 maja 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżertowej na rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFProjekt uchwały o przystapieniu do zmiany studium zagospodarowania gminy.pdf

Wersja XML