Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 sierpnia 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoUchwała do Woj Sadu Adm.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

Wersja XML