Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 września 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017- brak RP.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - brak RP.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Nakle.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kosorowicach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi A.W. na działalność Wójta Gminy.pdf

Wersja XML