Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 grudnia 2017 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFProjekt uchwały - Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok.pdf

Wersja XML