Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE 2013: w sprawie wynajęcia lokalu w miejscowości Nakło

                      O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
 
       Gmina   Tarnów Opolski  posiada do   wynajęcia   lokale   użytkowe
 
            Nr 1  o pow. 59,17 m 2   i  Nr 2 o pow.49,65 m2 w miejscowości
     
       NAKŁO mieszczące się w Ośrodku Zdrowia przy ul. Przedszkolnej 1
      
 
 
 
 
 Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów Op przy ulicy Dworcowej 6.
  

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-01-02

 


        
Wersja XML