Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

PDFKonkurs ofert z dnia 23.01.2018 na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.pdf

Wersja XML