Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013 roku

 

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2013r.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski, informuje iż uzyskano dofinansowanie ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski- IV nabór”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła  do 50%  kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie  i do 35% kosztów kwalifikowanych- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu natomiast  15% udziału środków własnych beneficjenta.

Dofinansowaniem objętych zostało 12 beneficjentów z terenu Gminy Tarnów Opolski w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dzięki temu usuniętych zostało 24,86 Mg płyt azbestowo- cementowych.

Wójt Gminy

Krzysztof Mutz

Wersja XML