Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.135.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela teks jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Dominiki Niestrój, nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle,  ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Emilia Steciów-Dzideczek –  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej;
 2. Anna Piątkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle – Członek Komisji Egzaminacyjnej;
 3. Agnieszka Skrzydelska – ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji Egzaminacyjnej;
 4. Hulok Maria – ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji Egzaminacyjnej;
 5. Danuta Sieradzka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór – Członek Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

PDFZarządzenie Nr OR.0050.135.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

Wersja XML