Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.11.2019 r

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

 

Wniosek o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom
z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku.
(09:05)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:06)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Teodor Okos, Rudolf Urban, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 października 2019 r. (09:06)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rudolf Urban.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Anna Gebauer
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (09:42)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; (09:44)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (09:55)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Teodor Okos, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Jan Czech, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; (09:56)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku; (09:57)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola
w 2020 roku; (09:57)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice w 2020 roku. (09:58)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Jan Czech, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych; (09:58)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Jan Czech, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło. (09:59)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 30/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:04)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Jan Czech, Rafał Zmuda.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 21/2019 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:07)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Waldemar Wilk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja Mateji (10:35)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Ewa Szymik, Szymon Dyga.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jan Czech.

Głosowanie nad wnioskiem radnej Ewy Szymik (10:36)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Teodor Okos, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jan Czech.

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokołu nr XIII/2019 Rady Gminy.

 

Wersja XML