Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r a dnia 25.01.2019 r.

Tarnów Opolski, 25 stycznia 2019 r.

                Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450)do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w2019 r.”

Konsultacje zostaną rozpoczęte w dniu 25.01.2019 r. i zostaną zakończone w dniu 14.02.2019 r.

Forma konsultacji: pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ,46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego poniżej.

Do pobrania:

Wersja XML