Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEWAŻNE! Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu pn. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski

Z uwagi na brak odpowiedzi Władza Wdrażająca Programy Europejskie odnośnie zmian, które chcemy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie oraz z powodu braku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski” jesteśmy zmuszeni wycofać zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu.


PDFzapytanie ofertowe specjalista ds rekrutacji.pdf

Zmiana formularza oferty w p. 3 zastąpiono omyłkowo wpisaną funkcję koordynatora projektu na funkcję specjalisty ds. rekrutacji

PDFzapytanie ofertowe specjalista ds rekrutacji.pdf

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu i odpowiednio do zmiany nazwy funkcji wprowadzono zmiany do zapytania ofertowego

PDFZapytanie ofertowe specjalista ds rekrutacji i monitoringu.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Chudowska
Data wytworzenia: 2013-04-23
 
 
 
Wersja XML