Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2019 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu grudniu 2019 r.

 

 

03.12.2019 r. (wtorek) godz. 9:00- posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2020 r.;
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

03.12.2019 r. (wtorek) godz. 14:30 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie ustalenie planu pracy Komisji na 2020 rok.

 

03.12.2019 r. (wtorek) godz. 15:00– posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

04.12.2019 r. (środa) godz. 14:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

 

04.12.2019 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ dr Rudolf Urban

 

Otrzymują:

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

Wersja XML