Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych

Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia  18 grudnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
w Gminie Tarnów Opolski

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze m. ) i w oparciu o Zarządzenie Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.W celu przeprowadzenia gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Tarnów Opolski powołuję Gminne Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje:

1.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Polonistycznego w dniu 8 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Janina Dziaduś - przewodniczący komisji

2)  Martynowicz Joanna - członek komisji

3)  Agnieszka Leszczyńska - członek komisji

4)  Iwona Nawracaj - członek komisji

2.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Angielskiego w dniu 9 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Małgorzata Klich – Kwiatkowska - przewodniczący komisji

2)  Małgorzata Tęcza – Piechura - członek komisji

3)  Agnieszka Dulęba - członek komisji

3.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Niemieckiego w dniu 10 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Zuzanna Sładek – Pietrek - przewodniczący komisji

2)  Michala Sylwia - członek komisji

3)  Gabriela Burczek - członek komisji

4)  Alicja Jajak - członek komisji

4.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Historycznego w dniu 15 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Małgorzata Juranek - przewodniczący komisji

2)  Sabina Prokop - członek komisji

3)  Iwona Nawracaj - członek komisji

5.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Geograficznego w dniu 16 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Ewa Budziarek - przewodniczący komisji

2)  Sebastian Stemplewski - członek komisji

3)  Ewa Pietrek - członek komisji

6.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Biologicznego w dniu 17 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Ewa Budziarek -  przewodniczący komisji

2)  Irena Polaczek - członek komisji

3)  Anna Sobek - członek komisji

7.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Matematycznego w dniu 14 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Renata Kwiatek - przewodniczący komisji

2)  Małgorzata Cybulska - członek komisji

3)  Karolina Triebler - członek komisji

4)  Marzena Zdobylak - członek komisji

8.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Chemicznego w dniu 21 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Sylwia Topola - przewodniczący komisji

2)  Anna Długosz - członek komisji

3)  Emilia Florczyk - członek komisji

9.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Fizycznego w dniu 20 stycznia 2020 r. godz. 900

1)  Zofia Wróblewska - przewodniczący komisji

2)  Joanna Korzec - członek komisji

3)  Patrycja Klimek - członek komisji

§ 2. Gminne Komisje Konkursowe działają na podstawie Zarządzenia Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 i regulaminów poszczególnych konkursów przedmiotowych opracowanych na podstawie ww. zarządzenia.

§ 3. Osobą koordynująca i nadzorującą przeprowadzenie etapów gminnych konkursów jest Aleksandra Wotka - inspektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.

§ 4. Gminne Komisje Konkursowe podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                               Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                                                                                                         /-/ Krzysztof Mutz

PDFZarządzenie Nr OR.0050.141.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów.pdf
 

Wersja XML