Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.139.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Traci moc zarządzenie OR 0050.137.2019 Wójta Gminy Tarnów  Opolski z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w  planie wydatków i dochodów bieżących.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów bieżących.pdf

Wersja XML