Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK

 

 

Lp.

 

 Termin posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Luty

Kontrola w zakresie udzielonych przez Wójta Gminy ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty spłat podatków i opłat lokalnych w roku 2019.

2.

Marzec

Wykonanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy za 2019 rok.

3.

Maj

1. Kontrola w zakresie wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.

2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu gminy za rok 2019.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania.

4.

Lipiec

Sierpień

Przerwa urlopowa.

5.

Wrzesień

Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim za 2019 rok.

6.

Październik

Kontrola wydatków Biura Oświaty Obsługi Samorządowej w Tarnowie Opolskim za 2019 rok.

7.

Listopad

Kontrola wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim za 2019 rok.

 

     Na bieżąco

Kontrole zlecone przez Radę Gminy oraz sprawy bieżące wynikające z bieżących potrzeb Rady Gminy.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                                 /-/

                                                                                                       Waldemar Wilk

Wersja XML