Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE 2013: ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy w drodze I ustnego nieograniczonego w miejscowości Walidrogi 

       OG Ł O S Z E N I E

 

 

            Wójt Gminy Tarnów Opolski podaje do publicznej wiadomości ,że na tablicy

            ogłoszeń w Urzędzie Gminy ,oraz na stronie internetowej BIP zamieszczone

            zostanie ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy  w drodze I

            ustnego nieograniczonego w miejscowości  Walidrogi. Nieruchomości te

            przeznaczony są pod usługi publiczne, komercyjne i transportu samochodowego. 

            Ogłoszenie zostanie wywieszone na okres 30dni  od dn.17.10.13 -15.11.2013r.

            Telefon kontaktowy: 077-4640864

           

          

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-10-16

Wersja XML