Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Celem konsultacji społecznych jest zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą. {C}{C}

Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konsultacji do tut. Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2014, lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl
 

DOCProjekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opraowania projektu uchwały budżetowej.doc (813,00KB)
DOCPROJEKT BUDŻETU 14 OK.doc (828,00KB)
PDFWieloletnia prognoza finansowa.pdf (5,40MB)

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2013-11-20