Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych

Protokół z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Gmina : TARNÓW OPOLSKI

Adres i telefon /fax/e-mail: 46-0500 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
tel. 4644230 fax wew.24 boos@tarnowopolski.pl


Gminna Komisja Konkursowa w składzie :
Przewodniczący: Zofia Wróblewska
Członkowie  1. Joanna Korzez
                         2. Patrycja Klimek
                            
stwierdza, że eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.


Ogólna liczba punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji - 20

Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje ucznia do etapu wojewódzkiego - 17

Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych - 1

Liczba uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia - 0


PDFProtokół z dnia 20.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Szkół Podstawowych.pdf

Wersja XML