Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 10.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych

Protokół z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Gmina : TARNÓW OPOLSKI

Adres i telefon /fax/e-mail: 46-0500 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
tel. 4644230 fax wew.24 boos@tarnowopolski.pl


Gminna Komisja Konkursowa w składzie :
Przewodniczący: Zuzanna Sładek-Pietrek
Członkowie  1. Sylwia Michala
                        2. Gabriela Burczek
                         3. Alicja Jajak                        
stwierdza, że eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.


Ogólna liczba punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji - 160

Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje ucznia do etapu wojewódzkiego - 136

Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych - 12

Liczba uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia - 8


PDFProtokół z dnia 10.01.2020 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Szkół Podstawowych.pdf

Wersja XML