Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.02.2020 r.

PDFImienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 24.02.2020 r..pdf
 

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XVI/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zmian w porządku obrad (09:08)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Jan Czech, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rafał Zmuda.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:08)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Szymon Dyga.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rafał Zmuda.
Przyjęcie protokołu nr XV/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. (09:08);
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Jan Czech, Andrzej Mateja, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rafał Zmuda.
Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory (10:02);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Rudolf Urban.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” (10:05);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Rudolf Urban.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej (10:05);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Jan Czech, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Rudolf Urban.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (10:06);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Teodor Okos, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.” (10:07);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Szymon Dyga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik
Głosowanie nad stawką 28,00zł oraz po 8,00 zł dla każdej kolejnej osoby powyżej 4 (10:19)
Wyniki imienne:
ZA(5):
Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda
PRZECIW(8):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (10:20);
Wyniki imienne:
ZA(9):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Jan Czech, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja.
PRZECIW(3):
Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rudolf Urban.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (10:22);
Wyniki imienne:
ZA(12):
Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Alfred Kobienia.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski (10:22);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Jan Czech, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020 (10:23);
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Jan Czech.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym (10:23);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Jan Czech, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym (10:23);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Jan Czech, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski (10:24);
Wyniki imienne:ZA(10):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(1):
Rafał Zmuda.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Jan Czech, Anna Gebauer.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 6/2020 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (10:31);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 7/2020 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (10:39);
Wyniki imienne:
ZA(2):
Teodor Okos, Rafał Zmuda
PRZECIW(7):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Mateja.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Alfred Kobienia.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 8/2020 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (10:41);
Wyniki imienne:
ZA(9):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Jan Czech, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Anna Gebauer.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 24/2020 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:43);
Wyniki imienne:
ZA(13):Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 35/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:53);
Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Andrzej Klama, Ewa Szymik.
Głosowanie nad wnioskiem Radnego Krzysztofa Halupczoka (10:56);
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Jan Czech.
Głosowanie nad wnioskiem Radnej Anny Gebauer (11:06);
Wyniki imienne:
ZA(11):Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Jan Czech, Waldemar Wilk.

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XVI/2020 Rady Gminy.

Wersja XML