Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.278.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację  w roku 2014 zadań w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.278.2014 w sparwie ogłoszenia wyników otawrtego konkursu ofer na realizację zadań publicznych.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-02-17

 

 
 
 
Wersja XML