• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.278.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację  w roku 2014 zadań w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.278.2014 w sparwie ogłoszenia wyników otawrtego konkursu ofer na realizację zadań publicznych.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-02-17

 

 
 
 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4743442
w tym miesiącu: 60035
dzisiaj: 756