Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.173.2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie określenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie polski koronowirusa COVID-19

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.173.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 11.03.2020r.

 

 

w sprawie określenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa COVID-19.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz w związku z ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza co następuje:

 

§ 1

 

  1. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, dla dobra mieszkańców Gminy Tarnów Opolski i innych, w terminie od 12 – 25.03.2020 r. hala sportowa przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim będzie niedostępna dla wszystkich korzystających bez wyjątku.
  2. Okres wyłączenia hali z użytku w przypadku dalszego zagrożenia wirusem COVID-19 może ulec wydłużeniu.

 

§ 2

 

Ważność karnetów wstępu na siłownię zostanie wydłużona o ilość dni w czasie których obowiązuje karnet, a hala sportowa będzie wyłączona z użytkowania.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski oraz Kierownikowi Referatu Hala Sportowa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.173.2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie określenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Kopernika 10a w Tarnowie Opolskim w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie polski koronowirusa COVID-19.pdf

 

Wersja XML