Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji - 2020 r.

Nr petycji

Imię i nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego
petycje (w przypadku
wyrażenia zgody,o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

Treść petycji Przedmiot petycji Data złożenia Sposób załatwienia sprawy

 

OR.152.4.2020

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej
JANUSZ KOWALSKI

PDFPetycja nr OR.152.4.2020.pdf Poszerzenie obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy 25.04.2020  

 

OR.152.3.2020

Renata Sutor
 

PDFPetycja nr OR.152.3.2020.pdf
 
Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej" 02.04.2020  

 

OR.152.2.2020

Szulc-Efekt.
Sp.z.o.o.
ul.Poligonowa 1
04-051 Warszawa

PDFPetycja nr OR.152.2.2020.pdf
PDFPismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl Julia JANCY. pdf.pdf
Zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne 26.03.2020  

 

OR.152.1.2020

 

Koalicja Polska Wolna od 5G PDFPetycja nr OR.152.1.2020.pdf Stop zagrożeniu zdrowia i życia 23.03.2020

Petycja rozpatrzona

PDFOdpowiedź OR.152.1.2020.pdf

Sporządził:
Rudolf Urban
w dniu 14.05.2020r.

 

Wersja XML