Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana

                                         Tarnów Opolski, 2006-04-07
GT-OŚ-DŚ 7627/01/05

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski

Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 06.04.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „MIEDZIANA” w miejscowości Miedziana, gm. Tarnów Opolski.

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 07.04.2006r
Wersja XML