Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski

                                                                                                        Tarnów Opolski, 2006-05-10

GT-OŚ-DŚ. 7627/04/06

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 10-05-2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pawła Kuneckiego działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1172 O Ozimek – Przywory wraz z odwodnieniem na odcinku pomiędzy miejscowościami Tarnów Opolski - Kosorowice”.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie    w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju   nr 2 w godzinach urzędowania.

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małogorzata Łukomska
data wytworzenia: 10.05.2006r
Wersja XML