Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 08.05.2020 r.

PDFImienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 08.05.2020 r..pdf

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XIX/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad (15:20)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Jan Czech.
PRZECIW(1):
Teodor Okos.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 1 (15:22)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Jan Czech, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 14.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 2 (15:23)
Wyniki imienne:
ZA(10):
Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Joanna Woszek, Waldemar Wilk.
PRZECIW(2):
Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Andrzej Mateja.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 20.09.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 3 (15:25)
Wyniki imienne:
ZA(0):
PRZECIW(11):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos (Wyłączony z głosowania ze względu na interes prawny)
Wniosek z dnia 22.10.2019 r. został rozstrzygnięty na korzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 4 (15:26)
Wyniki imienne:
ZA(11):Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Jan Czech, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Joanna Woszek.
PRZECIW(1):
Waldemar Schreiber.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Anna Gebauer, Ewa Szymik.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Teodor Okos (Wyłączony z głosowania ze względu na interes prawny)
Wniosek z dnia 22.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 5 (15:27)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszących.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 6 (15:28)
Wyniki imienne:
ZA(0):
PRZECIW(15):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Ewa Szymik.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 07.10.2019 r. został rozstrzygnięty na korzyść wnoszących.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 7 (15:30)
Wyniki imienne:
ZA(6):
Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Szymon Dyga.
PRZECIW(7):
Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Anna Gebauer.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Michał Wacławczyk, Ewa Szymik.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 21.10.2019 r. został rozstrzygnięty na korzyść wnoszących.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 8 (15:31)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk.
PRZECIW(2):
Teodor Okos, Anna Gebauer.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącej.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 9 (15:32)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Jan Czech, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Klama, Ewa Szymik.
PRZECIW(2):
Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Anna Gebauer, Michał Wacławczyk.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 10 (dot. 2) uwagi) (15:34)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Jan Czech, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok.
PRZECIW(1):
Teodor Okos
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Ewa Szymik
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek dot. 2) uwagi z dnia 28.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącej.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 11 (15:35)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Jan Czech, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Waldemar Wilk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 12 (15:36)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 13 (15:37)
Wyniki imienne:
ZA(0):
PRZECIW(13):
Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Jan Czech, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Rudolf Urban.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Andrzej Klama, Anna Gebauer
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 01.10.2019 r. został rozstrzygnięty na korzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 14 (15:38)
Wyniki imienne:
ZA(0):
PRZECIW(14):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Anna Gebauer.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Andrzej Klama.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 01.10.2019 r. został rozstrzygnięty na korzyść wnoszącej.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 15 (15:39)
Wyniki imienne:
ZA(10):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Teodor Okos, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Alfred Kobienia.
PRZECIW(1):
Jan Czech
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 04.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszących.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 16 (15:40)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Rafał Zmuda, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja.
PRZECIW(2):
Waldemar Schreiber, Teodor Okos.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Anna Gebauer
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 11.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 17 (15:40)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Jan Czech, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Anna Gebauer.
PRZECIW(1):
Teodor Okos
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 18 (15:41)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Teodor Okos, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Alfred Kobienia.
PRZECIW(1):
Jan Czech
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Anna Gebauer.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 30.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszących.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 19 (15:42)
Wyniki imienne:
ZA(10):
Szymon Dyga, Andrzej Klama, Jan Czech, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Anna Gebauer.
PRZECIW(2):
Waldemar Wilk, Rudolf Urban.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 28.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 20 (15:43)
Wyniki imienne:
ZA(0):
PRZECIW(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Alfred Kobienia.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na korzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 21 (15:44)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Jan Czech, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja.
PRZECIW(1):
Teodor Okos
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Waldemar Schreiber
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 27.09.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 22 (15:45)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 30.09.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącej.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 23 (15:46)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Jan Czech, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 10.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 24 (15:46)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Teodor Okos, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 14.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącej.

Głosowanie nad częściowo nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 25 (15:47)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Jan Czech, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 27.12.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącej.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 26 (15:48)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Ewa Szymik, Szymon Dyga.
PRZECIW(3):
Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Anna Gebauer
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 14.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszącego.

Głosowanie nad nieuwzględnionym wnioskiem - pozycja nr 27 (16:01)
Wyniki imienne:
ZA(10):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Ewa Szymik.
PRZECIW(3):
Jan Czech, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Rudolf Urban, Anna Gebauer.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Wniosek z dnia 25.10.2019 r. został rozstrzygnięty na niekorzyść wnoszących.

Uchwała  w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski (16:04)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik
PRZECIW(1):
Jan Czech
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XIX/2020 Rady Gminy.

 

 

Wersja XML