Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje - 2010r

 

 

                                                  WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
 

 

 

Numer wpisu                                      
1/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Polnej w m. Tarnów Opolski”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/01/10
Data złożenia
01.02.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Gmina Tarnów Opolski
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano:
Postanowienie dnia 05.03.2010
 decyzję dnia 31.03.2010
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
                                               
     Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      
2/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej – ul. Leśnej w Tarnowie Opolskim”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/02/10
Data złożenia
01.02.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Gmina Tarnów Opolski
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano:
Postanowienie dnia 05.03.2010
 decyzję dnia 31.03.2010
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
                                          
 Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Numer wpisu                                      
3/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej – ul. Piaskowej w Tarnowie Opolskim”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/03/10
Data złożenia
01.02.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Gmina Tarnów Opolski
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano:
Postanowienie dnia 05.03.2010
 decyzję dnia 31.03.2010
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      
4/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  „Wdrożenie innowacyjnej na skalę województwa opolskiego technologii obróbki kamienia”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/04/10
Data złożenia
25.02.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
„Bromma Stone” – Daniel Bromma, Kąty Opolskie
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano:
 decyzję dnia 05.05.2010
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
                                                          
Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      
5/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami na drogi publiczne”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/05/10
Data złożenia
08.03.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
EMKA Mateusz i Krzysztof Żur
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano:
Postanowienie dnia 10.05.2010
decyzję dnia 27.09.2010
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
 
Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      
6/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa pawilonu handlowo-usługowego”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/06/09
Data złożenia
16.03.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
TrakDrew Ewa i Henryk Fila
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 Wydano:
 decyzję dnia 22.06.2010
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
 
Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      
7/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
OŚ 7639/01/10
Data złożenia
25.03.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
STRACH I SYNOWIE SP. Z O.O.
Ul. Bór 137, Częstochowa
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja  z dnia 15.04.2010r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      
8/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
OŚ 7639/01/10
Data złożenia
31.03.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja  z dnia 15.04.2010r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
     Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu                                      
9/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża „Przywory 1”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/08/10
Data złożenia
20.08.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Postępowanie zawieszone na wniosek wnioskodawcy postanowieniem z dnia 14.10.2010r.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
 
Wniosek o wydanie decyzji
Numer wpisu                                      
10/2010
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa rurociągu dla odbioru wody z instalacji odwadniającej kopalnię Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/09/10
Data złożenia
25.11.2010
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Lhoist Opolwap S.A. 45-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
1 , 2 z 2011r.
Uwagi
-
 
 

 

 

                                                DECYZJE I POSTANOWIENIA

 

 

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
1
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Polnej w m. Tarnów Opolski”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/01/10
4.
Data wydania
05.03.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
1/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-

 

 

 
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
2
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Leśnej Tarnów Opolski”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/02/10
4.
Data wydania
05.03.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
2/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
3
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Piaskowej w m. Tarnów Opolski”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/03/10
4.
Data wydania
05.03.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
3/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
4
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Polnej w m. Tarnów Opolski”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/01/10
4.
Data wydania
31.03.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
1/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
5
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Leśnej w m. Tarnów Opolski”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/02/10
4.
Data wydania
31.03.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
2/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
6
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Modernizacja i remont drogi gminnej- ul. Piaskowej w m. Tarnów Opolski”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/03/10
4.
Data wydania
31.03.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
3/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
7
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwolająca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
3.
Znak sprawy
OŚ 7639/01/10
4.
Data wydania
15.04.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
8/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
8
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja zezwolająca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
3.
Znak sprawy
OŚ 7639/02/10
4.
Data wydania
15.04.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
9/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
9
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Wdrożenie innowacyjnej na skalę województwa opolskiego technologii obróbki kamienia”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/04/10
4.
Data wydania
05.05.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
„Bromma Stone” – Daniel Bromma, Kąty Opolskie
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
4/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
10
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami na drogi publiczne”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/05/10
4.
Data wydania
10.05.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
EMKA Mateusz i Krzysztof Żur, Przywory
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
5/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
11
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa pawilonu handlowo-usługowego”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/06/10
4.
Data wydania
22.06.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
TrakDrew Ewa i Henryk Fila,
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
6/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
12
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami na drogi publiczne”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/05/10
4.
Data wydania
27.09.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
EMKA Mateusz i Krzysztof Żur, Przywory
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
5/2010, 10
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 
 
Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
13
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek wnioskodawcy dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża „Przywory 1”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/08/10
4.
Data wydania
27.09.2010
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
9/2010
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczne
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2010

 

Wersja XML