Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych- ustalona na dzień 01.06.2020 r.

Informacja z dnia 25 czerwca 2020 roku podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r. poz. 2203 z póź. zm.) Gmina Tarnów Opolski podaje podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz statystyczną liczbę uczniów.

Podane wartości obowiązują od dnia 01.06.2020 roku.

1. Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020, obliczona na dzień 31.05.2020 r.  wynosi 15.375,60 zł.

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski wg. SIO na dzień 30 września 2019 pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 195 dzieci.

3. Miesięczna kwota dotacji przedszkolnej na 1 dziecko wynosi 1.281,30 zł.

4. Miesięczna kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowi 75% tej kwoty, czyli 960,98 zł na jedno dziecko.