Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski

Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020 przyjęta została na XXXIII Sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbyła się 24 czerwca 2013 r.

Do pobrania: 

 
 
Wersja XML