Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2005

Zarządzenia Wójta Gminy  - 2005 rok

DOCZarządzenie Nr I-158-05 przekazania budynku mieszkalnego.doc

DOCZarządzenie Nr I-159-05 ustalenia stawki czynszu za wynajem.doc

DOCZarządzenie Nr I-160-05 uprawnień dla kierowników.doc

DOCZarządzenie Nr I-161-05 w doskonaleniea zawodowego nauczycieli.doc

DOCZarządzenie Nr I-162-05 zatwerdzenia regulaminu przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr I-163-05 zatwierdzenia regulaminu przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr I-164-05 zatwierdzenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej.doc

DOCZarządzenie Nr I-165-05 sprawozdanie z wykonania budżetu.doc

DOCZarządzenie Nr I-166-05 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora-Jadwiga Szramiak.doc

DOCZarządzenie Nr I-167-05 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora-Agniszka Lisaj.doc

DOCZarządzenie Nr I-168-05 wyrażenia zgody na podział nieruchomości na koszt gminy.doc

DOCZarządzenie Nr I-169-05 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-170-05 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w Nakle.doc

DOCZarządzenie Nr-I-171-05 ustalenia ceny wywoławczej oraz wadium dla nieruchomości niezabudowanych...doc

DOCZarządzenie Nr I-172-05 ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży.doc

DOCZarządzenie Nr I-174-05 ustalenie ceny i wadium dla nieruchomości.doc

DOCZarządzenie Nr-I-175- 05 zatwierdzenia regulaminu przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr-I-176-05 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-177-05 wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.doc

DOCZarządzenie Nr-I-178-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Renaty Patola.doc

DOCZarządzenie Nr-I-179-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Violetty Kata.doc

DOCZarządzenie Nr I-180-05 powołania Komisji Egzaminacyjnej - Anety Ploch.doc

DOCZarządzenie Nr I-181-05 powołania komisji egzaminacyjnej - Klaudii Baruckiej.doc

DOCZarządzenie Nr-I-182-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Lucjana Lenort.doc

DOCZarządzenie Nr I-183-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Ewy Raniczkowskiej.doc

DOCZarządzenie Nr-I-184-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Iwony krawczyk.doc

DOCZarządzenie Nr-I-185-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Alicji Jajak.doc

DOCZarządzenie Nr-I-186-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Anny Gonsior.doc

DOCZarządzenie Nr I-187-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-Doroty Matuszek.doc

DOCZarządzenie Nr I-188-05 zmiany planu dochodów i wydatków.doc

DOCZarządzenie Nr I-189-05 umorzenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.doc

DOCZarządzenie Nr I-190-05 umorzenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.doc

DOCZarządzenie Nr I-193-05 zmiany planu docodów i wydatków budżetowych na rok 2005.doc

DOCZarządzenie Nr I-194-05 -zmiany siedziby OKW w Kątach Op.doc

DOCZarządzenie Nr I-195-05 informacji o granicach obwodów głosowań.doc

DOCZarządzenie Nr I-196-05 obniżenie ceny wywoławczej w II przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr I-198-05 - wypisów i wyrysów z projektu planu Nakło, Raszowa, Walidrogi.doc

DOCZarządzenie Nr I-199-05 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.doc

DOCZarządzenie Nr I-201-05 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.doc

DOCZarządzenie Nr I-202-05 zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005.doc

DOCZarządzenie Nr I-203-05 zmiany planu układu wykonawczego.doc

DOCZarządzenie Nr I-204-05 zmiany składu osobowego w OKW.doc

DOCZarządzenie Nr I-205-05 zmiany składu osobowego w OBKW w Miedzianej.doc

DOCZarządzenie Nr I-206-05 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005.doc

DOCZarządzenie Nr I-207-05 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.doc

DOCZarządzenie Nr I-208-05 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005.doc

DOCZarządzenie Nr I-209-05 zmiana składu obwodowej komisji wyborczych.doc

DOCZarządzenie Nr I-210-05 zmiany planu układu wykonawczego na rok 2005.doc

DOCZarządzenie Nr I-211-05 ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.doc

DOCzarządzenie Nr I-212-05 o ustaleniu ceny wywoławczej oraz wadium.doc

DOCZarządzenie Nr I-213-05 przedłożenia Radzie Gminy Tarnów Opolski projektu uchwały budżetowej na rok 2006.doc

DOCZarządzenie Nr I-214-05 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-215-05 zmiany projektu uchwały budżetowej na rok 2006.doc

DOCZarządzenie Nr I-216-05 umorzenia kosztów zakupu wyposażenia mieszkania.doc

DOCZarządzenie Nr I-217-05 umorzenia czynszu za wynajem mieszkania.doc

DOCZarządzenie Nr I-218-05 -dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-219-05 zmiany projektu uchwały budżetowej na rok 2006.doc

DOCZarządzenie Nr I-220-05 umorzenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.doc

Wersja XML