Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2006

 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok

DOCzarządzenie Nr I/225/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.doc

DOCZarządzenie Nr OR 0153/1/06 - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc

DOCZarządzenie Nr I-226-06 w spr ustaleniu czynszu za wynajem sanitariatów w Walidrogach.doc

DOCZarządzenie Nr I-227-06 w spr obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr I-228-06 w spr ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.doc

DOCZarządzenie Nr I-229-06 w spr ustalenia ceny wywoławczej.doc

DOCZarządzenie Nr I-230-06 w spr zatwierdzenia regulaminu przetargudoc.doc

DOCZarządzenie Nr I-231-06 w spr doskonalenia zawodowego nauczycieli..doc

DOCZarządzenie Nr I-233-06 w spr zatwierdzenia regulaminu przetargu i komisji przetargowejdoc.doc

DOCZarządzenie Nr I-234-06 w spr ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przznaczonej do sptrzedaży w drodze przetargowej.doc

DOCZarządzenie Nr I-235-06 w spr wyrażenia zgody na podział nieruchomości w Tarnowie Opolskim.doc

DOCZarządzenie Nr I-236-06 w spr wymagań dla przedsiębiorców.doc

DOCZarządzenie Nr I-237-06 w spr wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy.doc

DOCZarządzenie Nr I-222-05 w spr. projektu planu finansowego Urzędu Gminy.doc

DOCZarządzenie Nr I-223-05 w spr. układu wykonawczego planu dochodów i wydatków .doc

DOCZarządzenie Nr I-224-05 w spr. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek.doc

DOCZarządzenie Nr I-232-06 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie NrI-238-06 w spr. zmian w planie wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-239-06 w spr. zmiany układu wykonawczrgo budżetu na rok 2006.doc

DOCZarządzenie Nr I-240-06 w spr. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc
DOCzarz Nr I-241-06 w spr ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.doc

DOCzarz I-242-06 w spr wyrażenia zgody na podział nieruchomości.doc

DOCZarządzenie Nr I-241-06 w spr ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.doc

DOCZarządzenie Nr I-242-06 w spr wyrażenia zgody na podział nieruchomości.doc

DOCzarządzenie Nr I-243-06 w spr odwołania dyrektora przedszkola w Nakle.doc

DOCZarządzenie Nr I/244/06 w spr odwołania dyrektora przedszkola publicznego w Przyworach.doc

DOCZarządzenie Nr I-245-06 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-246-06 spr ustalenia stawki czynszu za wynajem sanitariatów w Walidrogach.doc

DOCZarządzenie Nr I/248/06 w spr powołaniana komisji egazaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego Dariusza Galla.doc

DOCZarządzenie Nr I/249/06 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanegoMoniki Krzeptoń.doc

DOCZarządzenie Nr I/250/06 w spr powołania komisji egazaminacyjnej dla nauczycielana mianowanego księdza Józefa Mrochen.doc

DOCZarządzenie Nr I/251/06 w spr powołania komisji egazaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego Zuzanny Sładek-Pietrek.doc

DOCZarządzenie Nr I/252/06 w spr powołania komisji egzaminiacyjnej dla nauczyciela mianowanego Joanny Wiktor.doc

DOCZarządzenie Nr I/254/06 ogłoszenie wykazu dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.doc

DOCZarządzenie Nr I-255-06 w spr. zmiany układu wykonawczego.doc

DOCZarządzenie Nr I-256-06 w spr zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I/257/06 w spr umorzenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.doc

DOCZarządzenie NrI-259-06 powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Przyworach.doc

DOCZarządzenie Nr I-260-06 dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-261-06 ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przedszkolu.doc

DOCZarządzenie Nr I-262-06 w spr zatwierdzenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej.doc

DOCZarzadzenie NrI-263-06 w spr dokonania zmian w planie wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-264-06 powołanie komisji konkursowej.doc

DOCZarządzenie Nr I-265-06 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej..doc

DOCzarzadzenie I -266- 06 dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-267-06 dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-268-06 powierzenie dyrektora..doc

JPEGZarzadzenie Nr I-270-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu.jpeg

JPEGZarzadzenie Nr I-270-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu.jpeg

DOCZarzadzenie Nr I-270-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu.doc

DOCZarządzenie Nr I-271-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-274-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-275-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-276-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc

DOCZarządzenie Nr I-277-06 odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle.doc

DOCZarządzenie Nr II-2-06 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy komisji.doc

Wersja XML