Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu wrześniu 2020 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu wrześniu 2020 r.

 

15.09.2020 r. (wtorek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023;
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kosorowicach;
 6. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi;
 7. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
 8. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszowa;
 9. Projekt uchwały w sprawie umowy dzierżawy na okres do 3 lat;
 10. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2402/195);
 11. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2403/195);
 12. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1437/16);
 13. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1438/16);
 14. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1439/16);
 15. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1440/16);
 16. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1441/16);
 17. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1442/16);
 18. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1443/16).

2.  Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

16.09.2020 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

16.09.2020 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP
w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 2. Analiza projektów uchwał- jak wyżej;
 3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice, w Kosorowicach ul. Opolska 9a.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                              /-/ dr Rudolf Urban

 

Otrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

 

DOCXTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu wrześniu 2020 r..docx

Wersja XML