Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 18.09.2020 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXI/2020 z dnia 18 września 2020 r.

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad (15:11);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Jan Czech, Teodor Okos, Anna Gebauer.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Alfred Kobienia.

Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. (15:57);

Wyniki imienne:

ZA(12):

Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Ewa Szymik.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Szymon Dyga, Jan Czech, Alfred Kobienia.

Problemy techniczne - radny Jan Czech. Przystąpiono do ponownego głosowania.

Ponowne głosowanie nad przyjęciem protokołu sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. (15:58);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Teodor Okos, Jan Czech, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Alfred Kobienia.

Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r. (16:45);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Jan Czech, Teodor Okos, Rudolf Urban.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:46);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Jan Czech, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Alfred Kobienia

Problemy techniczne - radny Alfred Kobienia. Przystąpiono do ponownego głosowania.

Ponowne głosowanie- Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:47);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Jan Czech, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Teodor Okos, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Głosowanie nad zmianą nazwy zadania nr 26 w załączniku nr 1 uchwały (16:48);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia.

PRZECIW(1):

Jan Czech.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (16:49);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban.

PRZECIW(1):

Jan Czech.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (16:50);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Teodor Okos.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 (16:50);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Teodor Okos, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Anna Gebauer.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Kosorowicach (16:51);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Jan Czech, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Rafał Zmuda.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi (16:51);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Jan Czech, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło (16:52);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Anna Gebauer.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszowa (16:52);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Rudolf Urban, Jan Czech, Andrzej Mateja, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie umowy dzierżawy na okres do 3 lat (16:54);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Rudolf Urban, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, nie głosował radny Andrzej Klama ze względu na interes prawny.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski   (działka nr 2402/195) (16:54);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Jan Czech, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2403/195) (16:55);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Jan Czech, Michał Wacławczyk.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1437/16) (16:55);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Jan Czech, Teodor Okos, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Waldemar Wilk.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1438/16) (16:56);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Teodor Okos.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1439/16) (16:57);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rudolf Urban.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1440/16) (16:57);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Rudolf Urban.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1441/16) (16:58);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1442/16) (16:58);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Joanna Woszek.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1443/16) (16:59);

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Teodor Okos.

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Szymon Dyga.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 44/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:16);

Wyniki imienne:

ZA(12):

Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Jan Czech, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk.

PRZECIW(1):

Waldemar Wilk.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 45/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:16);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Jan Czech, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 46/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:18);

Wyniki imienne:

ZA(12):

Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Jan Czech, Andrzej Klama.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Waldemar Wilk.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 47/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:19);

Wyniki imienne:

ZA(12):

Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Teodor Okos.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rudolf Urban..

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

 

 

Głosowanie nad wnioskiem Nr 48/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:20);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Klama, Anna Gebauer.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 49/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:21);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Andrzej Klama.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 50/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:24);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Ewa Szymik, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Teodor Okos.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda

Głosowanie nad wnioskiem Nr 51/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (17:25);

Wyniki imienne:

ZA(3):

Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(12):

Andrzej Klama, Anna Gebauer, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia

Problemy techniczne u większości radnych. Przystąpiono do ponownego głosowania.

Ponowne głosowanie nad wnioskiem Nr 51/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (17:26);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad wnioskiem Nr 27/2020  Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (17:29);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Wilk.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda

Głosowanie nad wnioskiem Rudolfa Urbana (17:30);

Wyniki imienne:

ZA(13):

Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Jan Czech, Rudolf Urban, Teodor Okos, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Andrzej Klama..

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

 

 

Wersja XML