Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VI kadencji (2010- 2014)

 

INFORMACJA
nt. Publikacji w BIP Tarnów Opolski
PROTOKOŁÓW SESJI RADY GMINY
 
 
 
Stosownie do § 35 i 49 Statutu Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały nr VII/48/03 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy – Protokół z odbytej sesji Rady Gminy podlega przyjęciu przez Radę Gminy na kolejnej sesji.
 
W związku z powyższym umieszczenie protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej z danej sesji jest możliwe dopiero po przyjęciu go przez Radę Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
     /-/ Rudolf Urban

 

 
Wersja XML