Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1696) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim powołano koordynatora do spraw dostępności.

Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Koordynator do spraw dostępności - Sylwia Harasimczuk

Kontakt do koordynatora

 1. poczta elektroniczna:
 2. telefon 77/4640 869;
 3. faks: 77/4640 860.

  Dostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr OR.120.37.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf

 

 

Tłumacz języka migowego
 

       W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pomoc obejmuje korzystanie z :

 • pomocy osoby ,,przybranej’’ w kontaktach z Urzędem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Kontakt z Urzędem  w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej – ug@tarnowoposki.pl
 2. fax – 77 4640860
 3. poczty na adres : Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op.
 4. zgłosić telefonicznie pod numer 77 4640869, 77 4640851 lub  za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 5. złożyć wniosek osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Tarnów Op., ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op.

PDFTłumacz języka migowego.pdf

PDFUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf

PDFUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 .r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.pdf

PDFPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2020.pdf

Wersja XML