Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu październiku 2020 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu październiku 2020 r.20.10.2020 r. (wtorek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
3) Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika;
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana i Kosorowice;
6) Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat.
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

21.10.2020 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

21.10.2020 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał- jak wyżej;
2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r.;
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice w Kosorowicach ul. Opolska 9a.                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy   
                                                                                                                                              /-/ dr Rudolf UrbanOtrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.
 

PDFTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu październiku 2020 r..pdf

Wersja XML