Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2008 rok

Sesja Rady Gminy Nr XV z dnia 21 lutego 2008r

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-03-27

 

 

 Sesja Rady Gminy Nr XVI z dnia 10 kwietnia 2008r

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-04-16 

 

 Sesja Rady Gminy Nr XVII z dnia 12 maja 2008r

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-06-09

 

 

 

Sesja Rady Gminy Nr XIX z dnia 30 czerwca 2008r  
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-07-04


 

 

 

Sesja Rady Gminy Nr XX z dnia 31 lipca 2008r  

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-08-01 

 

Sesja Rady Gminy Nr XXI z dnia  4 września 2008r  

Podmiot udostępniający:
Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Teresa Mientus
Data wytworzenia:
2008-09-24Sesja Rady Gminy Nr XXII z dnia  13 października 2008r  

Podmiot udostępniający:
Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Teresa Mientus
Data wytworzenia:
2008-10-17 

 

Sesja Rady Gminy Nr XXIII z dnia  12 listopada 2008r  Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-12-15

 

 

 

 

Sesja Rady Gminy Nr XXIV z dnia  20 listopada 2008r  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2008-12-15

 

 

 

 

Sesja Rady Gminy Nr XXV z dnia 22 grudnia 2008r

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2009-01-02

DOCUchwała Nr XV-107-08 zmiany uchwały budżetowej.doc (64,50KB)
DOCUchwała Nr XV-108-08 likwidacji Przedszkola publicznego w Raszowej.doc (26,00KB)
DOCUchwała Nr XV-109-08 reorganizacji Szkoły Podstawowej w Raszowej.doc (30,00KB)
DOCUchwała Nr XV-110-08 przystąpienia sołectw do Odnowy Wsi.doc (25,50KB)
DOCUchwała Nr XV-111-08 zmiany uchwały.doc (28,00KB)
DOCUchwała Nr XV-112-08 założeń do gminnego programu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe doc.doc (28,00KB)
DOCUchwała Nr XV-113-08 przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.doc (101,00KB)
DOCUchwała Nr XV-114-08 zbycia nieruchomości w Tarnowie Op.doc (141,00KB)
DOCUchwała Nr XV-115-08 nabycia nieruchomości w Tarnowie Op.doc (28,00KB)
DOCuUchwała Nr XV-116-08 nabycia nieruchomości w Tarnowie Op.doc (72,00KB)
DOCUchwała Nr XV-117-08 nabycia nieruchomości w Walidrogach.doc (28,00KB)
DOCUchwała Nr XV-118-08 nadania nazwy ulicy w Kosorowicach.doc (28,50KB)
DOCUchwała Nr XV-119-08 nadania nazw ulic w Walidrogach.doc (29,50KB)
DOCUchwała Nr XV-120-08 nadania nazwy ulicy w Tarnowie Op.doc (87,50KB)
DOCUchwała Nr XV-121-08 przyjęcia planu odnowy miejscowości Tarnów Op. na lata 2007-2013 doc.doc (26,50KB)
DOCUchwała Nr XV-122-08 rozstrzygnięcia skargi Pana Ryszarda Hylli.doc (28,00KB)
DOCUchwała Nr XVI-123-08 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.doc (25,00KB)
DOCUchwała Nr XVI-124-08 udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.doc (25,00KB)
DOCUchwała Nr XVI-125-08 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory.doc (37,50KB)
DOCUchwała Nr XVI-126-08 w sprawie skargi.doc (26,00KB)
DOCUchwała Nr XVI-127-08 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op.doc (34,00KB)
DOCUchwała Nr XVII-127-08 w spr zaciągniecia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnychdoc.doc (27,00KB)
DOCUchwała Nr XVII-128-08 w spr zmiany uchwały budżetowej.doc (72,50KB)
DOCUchwała Nr XVII-129-08 o przystąpieniu do zmiany miejsc planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op.doc (28,00KB)
DOCUchwała nr XVII-130-08 w spr przyjęcia planu odnowy miejscowości Tarnów Opolski.doc (2,91MB)
DOCUchwała Nr XVII-131-08 w spr wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiegodoc.doc (24,50KB)
DOCUchwała Nr XVII-132-08 w spr przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św.Annydoc.doc (26,00KB)
DOCUchwała Nr XVII-133-08 w spr rozstrzygniecia skargi.doc (35,50KB)
DOCUchwała Nr XVII-134-08 w spr nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski.doc (28,50KB)
DOCUchwała Nr XVII-135-08 w spr wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.doc (37,50KB)
DOCUchwała Nr XVIII-136-08 w zgody na przystąpienienie do projektu TRIAS OPOLSKI.doc (29,50KB)
DOCUchwała Nr XVIII-137-08 w spr przystąpienia do spółki pod firmą WiK w Opolu.doc (36,00KB)
PDFZałącznik do Uchwały XVIII-136-08.pdf (1,73MB)
DOCUchwała Nr XIX-140-08 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę.doc (26,00KB)
DOCUchwała Nr XIX-141-08 zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.doc (33,00KB)
DOCUchwała Nr XIX-142-08 zmiany uchwały budżetowej na 2008r.doc (94,00KB)
DOCUchwała Nr XIX-143-08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.doc (41,00KB)
DOCUchwała Nr XIX-144-08 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.doc (84,00KB)
DOCUchwała Nr XIX-145-08 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Walidrogachdoc.doc (26,50KB)
DOCUchwała Nr XIX-146-08 przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Kąty Op. na lata 2007-2013doc.doc (4,21MB)
DOCUchwała Nr XIX-147-08 zmiany uchwały.doc (25,50KB)
DOCUchwała Nr XIX-148-08 ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy tarnów Opolski i sołtysów.doc (29,00KB)
DOCUchwała Nr XIX-149-08 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.doc (88,50KB)