Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe Gmina Tarnów Opolski zleci usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2021 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych

Tarnów Opolski, dn. 22 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Tarnów Opolski zleci usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2021 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych wg załącznika nr 1 oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów Opolski wg załącznika nr 2.
Proszę o przesłanie oferty cenowej w terminie do 29.12.2020 r. do godz. 10:00 na adres ug@tarnowopolski.pl. Kosze uliczne oraz przystankowe (wskazane w Załączniku nr 1 i 2) stanowią własność Zleceniodawcy.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby koszy rozstawionych na terenie gminy w czasie trwania umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena - 100%.

 

DOCXKosze uliczne - zapytanie ofertowe na 2021 rok.docx

DOCXKlauzula informacyjna do klientów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx

Wersja XML