Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (mieszanych) i segregowanych styczeń – grudzień 2021 rok

PDFHarmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych.pdf

Wersja XML