Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2021 nr 2021/BZP 00003490/05/P

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2021 nr 2021/BZP 00003490/04/P

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2021 nr 2021/BZP 00003490/03/P

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003490/01/P

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2021 nr 2021/BZP 00003490/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003490/01/P)

PDFPlan zamówień publicznych na 2021 rok-aktualizacja.pdf

Wersja XML