Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego kadencja 2006r-2010r

 

 

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego
 
 publikowanych w Dzienniku Urzędowym
 
Województwa Opolskiego,
 
Kadencja 2006-2010
 
 
LP
 
NR UCHWAŁY
 
TYTUŁ UCHWAŁY
 
 
DATA PODJĘCIA
 
 
PUBLIKACJA
1
III/8/06
W sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Kosorowice
28.12.2006 r.
Dz. Urz. Nr 7
z 2007 r.
poz. 140
2
III/9/06
W sprawie częściowej zmiany nazwy ulicy w Kosorowicach
28.12.2006 r
Dz. Urz. Nr 7
z 2007 r.
poz. 141
3
III/10/06
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przywory
28.12.2003 r.
Dz. Urz. Nr 7
z 2007 r.
poz. 142
4
IV/21/07
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
 
25.01.2007 r.
Dz. Urz. Nr 10
z 2007 r.
poz. 323
5
V//30/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Kąty Opolskie
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1223
6
V//31/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Przywory
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1224
7
V//32/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Miedziana
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1225
8
V//33/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Kosorowice
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1226
9
V//34/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Tarnów Opolski
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1227
10
V//35/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Nakło
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1228
11
V//36/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Raszowa
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1229
12
V//37/07
W sprawie nadania statutu sołectwu Walidrogi
26.02.2007 r.
Dz. Urz. Nr 28
z 2007 r.
poz. 1230
13
VI//39/07
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
29.03.2007 r.
Dz. Urz. Nr 34
z 2007 r.
poz. 1347
14
VII/48/07
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice
26.04.2007 r.
Dz. Urz. Nr 37
z 2007 r. poz. 1420
15
VIII/55/07
w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 
31.05.2007 r.
Dz .Urz. nr 49
z 2007 r. poz. 1611
16
X/69/07
W sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski
06.09.2007 r
Dz .Urz. nr 72
z 2007 r. poz. 2154
17
X/70/07
W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
06.09.2007 r.
Dz .Urz. nr 78
z 2007 r. poz. 2374
18
X/71/07
W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Opolskim
06.09.2007 r.
Dz .Urz. nr 72
z 2007 r. poz. 2155
19
X/72/07
W sprawie opłaty targowej
06.09.2007 r.
Dz .Urz. nr 84
z 2007 r. poz. 2597
20
X/73/07
W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje
06.09.2007 r.
Dz .Urz. nr 78
z 2007 r. poz. 2375
21
XII//74/07
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 92
z 2007 r. poz. 3002
22
XII/79/07
w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli.
 
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 7
z 2008 r. poz. 198
23
XII/80/07
W sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 92
z 2007 r. poz. 3003
24
XII/81/07
W sprawie inkasa opłaty targowej
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 88
z 2007 r. poz. 2793
25
XII/82/07
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tarnów Opolski na 2008 rok
 
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 85
z 2007 r. poz. 2635
26
XII/83/07
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.
 
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 87
z 2007 r. poz. 2754
27
XII/86/07
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
 
29.10.2007 r.
Dz .Urz. nr 92
z 2007 r. poz. 3004
28
XIII/88/07
w sprawieuchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Nakło, Raszowa, Walidrogi
 
 
29.11.2007 r.
Dz .Urz. nr 8
z 2008 r. poz. 223
29
XIII/89/07
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory.
 
29.11.2007 r.
Dz .Urz. nr 5
z 2008 r. poz. 156
30
XIII/90/07
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
29.11.2007 r
Dz .Urz. nr 2
z 2008 r. poz. 60
31
XIV/102/07
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
 
21.12.2007 r.
Dz .Urz. nr 4
z 2008 r. poz. 123
32
XIV/106/07
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/07 Rady Gminy z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
 
21.12.2007 r.
Dz .Urz. nr 7
z 2008 r. poz. 199
33
XV/111/08
W sprawie zmiany uchwały
(dot. Uchwały nr XII/86/07 z dn. 29.10.2007 r.)
21.02.2008 r.
Dz .Urz. nr 26
z 2008 r. poz. 962
34
XV/113/08
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem                                                                   Gminy Tarnów Opolski
 
21.02.2008 r.
Dz .Urz. nr 26
z 2008 r. poz. 963
35
XV/118/08
W sprawie nadania nazwy ulicy w Kosorowicach
21.02.2008 r
Dz .Urz. nr 26
z 2008 r. poz. 965
36
XV/119/08
W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Walidrogi
21.02.2008 r.
Dz .Urz. nr 26
z 2008 r. poz. 964
37
XV/120/08
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
21.02.2008 r.
Dz .Urz. nr 26
z 2008 r. poz. 966
38
XVII/134/08
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
12.05.2008 r.
Dz .Urz. nr 44
z 2008 r. poz. 1569
39
XIX/143/08
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
30.06.2008 r
Dz .Urz. nr 58
z 2008 r. poz. 1763
40
XXI/165/08
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
04.09.2008 r.
Dz .Urz. nr 74
z 2008 r. poz. 1915
41
XXI/167/08
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przywory
04.09.2008 r.
Dz .Urz. nr 74
z 2008 r. poz. 1916
42
XXII/170/08
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kąty Opolskie 
 
13.10.2008 r.
Dz .Urz. nr 90
z 2008 r. poz. 2108
43
XXIII/179/08
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku na terenie gminy
Tarnów Opolski.
 
 
12.11.2008 r.
Dz .Urz. nr 93
z 2008 r. poz. 2185
44
XXIII/180/08
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
 
12.11.2008 r.
Dz .Urz. nr 93
z 2008 r. poz. 2186
45
XXV/190/08
w sprawie ustalenia na 2009 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli. 
 
22.12.2008 r.
Dz .Urz. nr 8
z 2009 r. poz. 125
46
XXV/191/08
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach    i placówkach oświatowych Gminy Tarnów Opolski za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
22.12.2008 r.
Dz .Urz. nr 8
z 2009 r. poz. 126
47
XXVI/194/09
W sprawie dostosowania granic obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
12.02.2009 r.
 
 
 
 
 
48
 
 
 
 
XXVIII/199/09
 
 
 
 
Uchylająca uchwałę nr XII/76/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie gminy Tarnów Opolski
 
 
 
 
 
26.03.2009 r.
 
 
 
 
   Dz.Urz. nr 31
z 05.05.2009
poz. 557
49
XXVIII/201/09
W sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
26.03.2009 r.
Dz.Urz. nr 34
z 22.05.2009 r.
poz. 622
50
XXIX/206/09
W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
30.04.2009 r.
Dz.Urz. nr 39
z 16.06.2009 r.
poz. 710
51
XXIX/207/09
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
 
 
 
 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godzinny doraźnych zastępstw, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli
30.04.2009 r.
Dz.Urz. nr 38
z 10.06.2009 r.
poz. 700
52
XXX/215/009
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
22.06.2009 r.
 
53
XXX/217/09
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
22.06.2009 r.
Dz.Urz. nr 58
z 30.07.2009 r.
poz. 979
54
XXX/220/09
W sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów Opolski
22.06.2009r.
Dz.Urz. nr 59
z 31.07.2009 r.
poz. 988
55
XXXI/234/09
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
30.07.2009 r.
Dz.Urz.. nr 70
z 03.09.2009 r.
poz. 1105
56
XXXI/235/09
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana
 
30.07.2009 r.
Dz.Urz.. nr 70
z 03.09.2009 r.
poz. 1105
57
XXXI/237/09
W sprawie stawki opłaty adiacenckiej
30.07.2009 r.
Dz.Urz.. nr 75
z 16.09.2009 r.
poz. 1143
58
XXXII/241/09
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 
14.09.2009 r
Dz.Urz.. nr 88
z 29.10.2009 r.
poz. 1297
59
XXXIII/244/09
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie
12.10.2009 r.
Dz.Urz.. nr 97
z 18.11.2009 r.
poz. 1351
60
XXXIII/245/09
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi
12.10.2009 r.
Dz.Urz.. nr 97
z 18.11.2009 r.
poz. 1352
61
XXXV/258/09
W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski
23.11.2009 r.
Dz.Urz. nr 118
z 31.12.2009 r.
poz. 1799
62
XXXVII/262/09
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
21.12.2009 r.
Dz.Urz. nr 17
z 15.02.2010 r.
poz. 254
 
63
XXXIX/278/10
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski
 
 
 
15.03.2010 r
Dz.Urz. nr 40
z 14.04.2010 r.
Poz 542
 
64
 
 
XLI/296/10
w sprawie: określeniaszczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów Opolski i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
31.05.2010 r.
Dz.Urz. nr 78
z 16.07.2010 r.
Poz 954
65
XLI/297/10
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
31.05.210
Dz.Urz. nr 76
z 14.07.2010 r.
Poz 937
66
XLI/298/10
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części
 
31.05.210
Dz.Urz. nr 73
z 05.07.2010 r.
Poz 921
67
XLIV/306/10
W sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
 
01.10.2010 r.
Dz.Urz. nr 121
z 20.10.2010 r.
Poz 1352
68
XLIV/307/10
W sprawie dostosowania opisu granic 
obwodów głosowania gminy Tarnów Opolski do stanu faktycznego
 
01.10.2010 r.
Dz.Urz. nr 121
z 20.10.2010 r.
Poz 1353
69
XLIV/308/10
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008-2012
 
01.10.2010 r.
Dz.Urz. nr 123
z 26.10.2010 r.
Poz 1376
70
XLV/317/10
W sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tatutowych tych organizacji
 
08.11.2010 r.
Dz.Urz. nr 131
z 16.11.2010 r.
Poz 1503
 

Wersja XML