Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 25.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych

Protokół z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Gmina : TARNÓW OPOLSKI

Adres i telefon /fax/e-mail: 46-0500 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
tel. 4644230 fax wew.24 boos@tarnowopolski.pl

Gminna Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący: Iwona Nawracaj

Członkowie  1. Małgorzata Juranek
                          2. Agnieszka Leszczyńska

stwierdza, że eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Ogólna liczba punktów możliwych do uzyskania przez uczestnika eliminacji - 60 pkt

Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje ucznia do etapu wojewódzkiego - 51 pkt

Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach gminnych - 6

Liczba uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia - 2

 

PDFProtokół z dnia 25.01.2021 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkół Podstawowych.pdf

Wersja XML