Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Tarnów Opolski uchwalony na rok 2005.

Budżet 2005

DOCZałącznik Nr 1 -Projekt planu dochodów.doc
DOCZałącznik Nr 2 -Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.doc
DOCzałącznik Nr 3 -Plan przychodów.doc
DOCZałącznik Nr 4 -Plan rozchodów.doc
DOCZałącznik Nr 5 -Plan wydatków budżetowych.doc
DOCZałącznik Nr 6 -Plan wydatków budżetowych zadań zleconych.doc
DOCZałącznik Nr 7 -Plan Gminnego Funduszu ochrony Środowiska.doc
DOCZałącznik Nr 8 -Plan zadań inwestycyjnych.doc
DOCZałącznik Nr 9 -Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy .doc
DOCZałącznik Nr 10 -Plan wydatków bieżących do dyspozycji sołectw..doc

DOCUchwała Nr XXIV/148/04 - uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.doc

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Elżbieta Daszko
data wytworzenia: 2005.01.05
Wersja XML