Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2021 rok

Zarządzenie Nr. OR.120.1.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2021Zarządzenie Nr. OR.120.2.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Zarządzenie Nr. OR.120.3.2021r. z dnia 04.01.2021r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2021

Zarządzenie Nr. OR.120.3/1.2021r. z dnia 04.01.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących

Zarządzenie Nr. OR.120.4.2021r. z dnia 15.01.2021r. w sprawie polecenia pracownikom wykonywania pacy zdalnej

Zarządzenie Nr. OR.120.5.2021 z dnia 18.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów 

Zarządzenie Nr. OR.120.6.2021 z dnia 18.01.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.7.2021 z dnia 22.01.2021r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku

Zarządzenie Nr. OR.120.8.2021 z dnia 22.01.2021r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2Zarządzenie Nr. OR.120.10.2021 z dnia 02.02.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.11.2021 z dnia 04.03.2021r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 1 maja 2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.12.2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.13.2021 z dnia 26.03.2021r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki podległe

 

 

Zarządzenie Nr. OR.120.15/1.2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu (dowozu) do punktów  szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr. OR.120.16.2021 z dnia 08.04.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

 

 

Zarządzenie Nr. OR.120.19.2021 z dnia 20.04.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

 

Zarządzenie Nr. OR.120.21.2021 z dnia 30.04.2021r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.22.2021 z dnia 06.05.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji. 

Zarządzenie Nr. OR.120.23.2021 z dnia 06.05.2021r. w sprawie aktualizacji wprowadzonych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.

Zarządzenie Nr. OR.120.24.2021 z dnia 18.05.2021r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

Zarządzenie Nr. OR.120.26.2021 z dnia 24.05.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.27.2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.28.2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.   

 

Zarządzenie Nr. OR.120.30.2021 z dnia 28.05.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych.

 

Zarządzenie Nr. OR.120.32.2021 z dnia 08.06.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.33.2021 z dnia 08.06.2021r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

 

 

Zarządzenie Nr. OR.120.36/1.2021 z dnia 02.07.2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr. OR.120.37.2021 z dnia 02.07.2021r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

Zarządzenie Nr. OR.120.38.2021 z dnia 02.07.2021r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-10.

Zarządzenie Nr. OR.120.39.2021 z dnia 14.07.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko: Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim  w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji.

Zarządzenie Nr. OR.120.40.2021 z dnia 02.08.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr. OR.120.41.2021 z dnia 10.08.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

 

 

Zarządzenie Nr. OR.120.44.2021 z dnia 31.08.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących.

 

Zarządzenie Nr. OR.120.48.2021 z dnia 27.09.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.49.2021 z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

 

 

Zarządzenie Nr. OR.120.53.2021 z dnia 08.10.2021r. w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

 

Wersja XML