Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku

PDFUchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.pdf

 

 

                                                        I N F O R M A C J A
 
 
                        Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim   informuje , iż na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu   Nr. 28/77/2010 z dnia 29.12.2010r   skreśla się § 2 uchwały Rady Gminy w Tarnowie Opolskim Nr III/9/10 z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski .
 

PDFObwieszczenie Ministra Finansów.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Warzecha Gizela
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML